חיפוש

משבצת החיפוש מאפשרת ביצוע חיפוש פשוט של מילה או יותר בכותרת ותוכן הודעות הפורום. לביצוע החיפוש, יש להזין מילה או מספר מילים מופרדות בתו "רווח". מנגנון החיפוש מאחזר מילים המורכבות משלושה תווים ויותר, בלבד.

לביצוע חיפוש מתקדם, יש להקליק על כפתור ה"חיפוש" כאשר משבצת החיפוש ריקה.